Zinat och Maskrosbarn diplomerade för sitt engagemang

zinat_ut3

Zinat Pirzadeh och organisationen Maskrosbarn har på MR-dagen, onsdagen den 10 december, tilldelats Stockholms FN-förenings Diplom för försvar av mänskliga rättigheter år 2014.

Det är för 19:e gången som Stockholms FN-förening delar ut Diplom för försvar av mänskliga rättigheter. Utmärkelsen ges årligen dels till en enskild person dels till en organisation.

Zinat Pirzadeh

Hon blev bortgift bort i tonåren. Flydde med sin lille son till Sverige och först efter många år förstod hon att hon var fri att göra sina egna val. Zinat Pirzadeh är ståuppkomiker som inte bara underhåller utan väcker till eftertanke, Studie-och yrkesvägledare, författare, föreläsare och goodwillambassadör för Svenska FN-förbundet. Hon är djupt engagerad i arbetet att stoppa barnäktenskap och att främja kvinnors och flickors rättigheter.

För sitt hängivna och outtröttliga arbete att i många olika sammanhang tala om vikten av att stoppa barnäktenskap är Zinat Pirzadeh en kämpe och förebild för alla som engagerar sig i mänskliga rättigheter.

Stockholms FN-förening är stolt över att tilldela Zinat Pirzadeh 2014 års Diplom för försvar av mänskliga rättigheter.

Maskrosbarn

Det är svårt att bryta det sociala arvet. Utan hjälp och stöd är det nära nog omöjligt. Organisationen Maskrosbarn gör just detta, stödjer ungdomar som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Therese Eriksson och Denise Madsen, grundade organisationen Maskrosbarn 2005. I dag arbetar elva personer på heltid inom organisationen. De som är engagerade har själva erfarenhet av att växa upp i familjer där de vuxna mår dåligt. De är förebilder för ungdomar och visar att det går att växa upp till att bli välmående vuxna med goda relationer och en meningsfull sysselsättning. Allt är möjligt – endast Du sätter gränserna! är mottot för verksamheten.

Genom sitt arbete att gjuta hopp i och stärka ungdomar som har växt upp under svåra förhållanden men också genom sitt opinionsbildande arbete är organisationen Maskrosbarn sann förkämpe för mänskliga rättigheter.

Stockholms FN-förening är stolt över att tilldela organisationen Maskrosbarn 2014 års Diplom för försvar av mänskliga rättigheter.